En hållbar viktminskning med 7:7.

Bryt dina gamla mönster, nå din målvikt och behåll den. 

 

För arbetsplatser och företag

 

Livsstilsgrupper på företag gör att medarbetare kan stimulera varandra till goda vanor och livsstilsförändring för ökat välbefinnande och bättre hälsa.

Jag har även föreläsningar och work shops om att nå en varaktig viktminskning.

Kontakta mig, birgitta.adolfsson@sjusju.se  eller tel 072-53 70 955, om innehåll och upplägg.