En hållbar viktminskning med 7:7.

Bryt dina gamla mönster, nå din målvikt och behåll den. 

 

Om mig

Jag har arbetat som leg psykolog/pedagog sedan 1980. Efter att under många år själv haft stora problem med övervikt, kaotiska matvanor och med många misslyckade bantningsförsök i bagaget fick jag chansen att för-djupa mig professionellt i området. Detta medförde som en extra bonus att jag själv hittade en lösning för att kunna äta gott, planera mitt ätande  och samtidigt nå och behålla en bra matchvikt.

Jag försöker hela tiden utveckla min kompetens. Jag diplomerades som massör 1989 och drev ett hälsoprojekt på Riksdagen några år. År 2004 doktorerade jag i medicin med specialinriktning fetma och livsstilsförändring vid Karolinska Institutet. 

Jag arbetar som psykolog i Stockholm. Mina arbetsområden är utmattningsproblematik, stresshantering, krisbearbetning, sorgreaktioner, arbetslöshet, ångest och oro, nedstämdhet, depression och arbetslivinriktad rehabilitering.  Livsstilsförändring och viktminskning är mitt specialistområde där jag doktorerat och skrivit böcker.

Jag har haft hundratals viktminskningsklienter, som jag träffat både individuellt och i grupp. Jag har undervisat studenter och professionella dietister och sjuksköterskor i att hjälpa klienter att ändra ett problemätande. Att jag undervisat, forskat, haft egna klienter och egen erfarenhet av att ha tagit mig ur problemet är en bra grund för att erbjuda en bra behandling. Jag erbjuder inga luftslott utan ett realistiskt, verklighetsnära program som fungerar för att bli kvitt ett problemätande. Programmet, Sjusju-modellen, grundas på vetenskap och är vetenskapligt utprovat.

På fritiden spelar jag flöjt, går gärna på bio, tycker om att röra på mig och älskar att vara ute i naturen när tillfälle erbjuds.

 

 

Foto: Johan Westin