Röster om behandlingen

"Nu förstå jag varför jag inte kunnat gå ner tidigare.  Jag har inte brytt mig om det som är under toppen på isberget."

 

"Om jag inte går ner i vikt någon vecka så blir jag inte panikslagen. Jag vet hur jag ska komma igång igen." 

 

"Jag tycker det är bra att träffas varje vecka. Regelbundenheten bidrar till att det känns mer seriöst jämfört med om träffarna varit mer oregelbundna." 

 

"Det är ett stort stöd att de andra i gruppen rör sig i samma riktning och vill samma som jag. Och att vi träffas regelbundet också ... vi fortsätter tillsammans. Det är inte svårare än så, men det är en stor skillnad mot att jobba ensam med ett så stort projekt som det här."

 

"Jag är mer motiverad att ta itu med mina matproblem när vi träffas varje vecka och kan prata om det som hänt under veckan, vad jag kan göra och vad jag kan låta bli att göra.

 

"Nu försöker jag finna rutiner - ta mig tid till att äta flera mål - oftare & mer regelbundet. Speciellt  värdefullt har det varit med alla diskussioner runt seminariernas innehåll."

 

"Bra att kostråden var neutrala och inte förespråkade någon speciell diet."

 

"Birgittas personliga engagemang var fantastiskt. Hon har varit en stor hjälp och ett stort stöd. Att få ett konkret matschema var väldigt bra. Att äta så ofta + träningen."

 

"Jag tycker det var bra att vi ibland arbetade hela gruppen tillsammans, och att vissa gånger var vi 2 eller 3. När jag gjorde mitt matschema kändes det bra att vi bara var 2 och så fick vi lite personlig hjälp av Birgitta. Mycket bra!"

 

"Mycket bra att få berätta om hur veckan har varit och vad jag ska tänka på till kommande veckan."

 

"Det har varit speciellt värdefullt att träffa likasinnade - jag är inte ensam med samma problematik."

 

" Det var pirrigt att gå de första gångerna, innan vi kände varandra. Speciellt värdefullt har det varit att få lyssna på andra och att andra lyssnat på mig."