Samarbete med Paliesiuskliniken

För att göra en hållbar viktminskning behöver du komma till rätta med dina sug och skapa hållbara vanor för ätande och fysisk aktivitet.

Jag är därför mycket glad och stolt över att ha inlett ett samarbete med Paliesiuskliniken. https://paliesiuskliniken.se/viktminskningsprogram/

Läkare, fysioterapeuter, dietister

Klinikens kunniga och entusiastiska läkare, fysioterapeuter och dietister ger tillsammans med min långa erfarenhet av att arbeta med känsloätande och livsstilsförändring en helhetslösning för hållbar viktminskning och förbättrad hälsa.

En veckas program med fortsättning efteråt

Under en veckas vistelse på Paliesiuskliniken får du konkret stöd av dietist för ett hälsosamt ätande som leder till en bestående viktminskning. Fysisk aktivitet är en succéfaktor för att behålla viktminskningen. Fysioterapeuter hjälper dig att komma igång med fysisk aktivitet redan under viktminskningsfasen, vilket har flera hälsofördelar och ökar sannoliken för att behålla viktminskningen.

Föreläsningar och övningar om sug och känsloätande

Min senaste bok ”Självhjälpsbok för känsloätare” ingår i programmet, tillsammans med föreläsningar och övningar om sug och livsstilsförändring. Du kommer att ha samtalskontakt med mig online tre gånger under veckan för att fördjupa övningarna. Under vistelsen på kliniken har du omedelbart stöd av David Engstedt att arbeta med psykologiska aspekter av känsloätande och viktminskning. Efter hemkomst har du möjlighet till fortsatta samtal med mig. 

Målgrupper

Vi vänder oss till överviktiga som vill gå ner i vikt. Vi riktar oss även till dig som planerar en ”viktoperation” och behöver stöd och motivation för att ändra dina vanor i samband med operationen. Suget försvinner inte för att du opererar dig, men efter operationen kan du inte bli kvitt suget genom att äta. Nu behöver du verktyg för att hantera det. Vi erbjuder dig den hjälpen.

Underbar miljö

Miljön vid Paliesiuskliniken är naturnära och fridfull.  Byggnader från 1700-talet har renoverats otroligt smakfullt, vackert och ändamålsenligt. Huvudbyggnaden kallas för Herrgården. Andra byggnader ligger omkring med möjlighet att exempelvis lyssna på en konsert eller njuta av en konstutställning. Omgivningen inbjuder till promenader.

Den lugna miljön och att mötas av professionella medarbetare ger utrymme och stöd att fokusera din livsstilsförändring. Det är en bra grund att bygga vidare på.