Självhjälpsmaterial - Inledning

 

Självhjälpsmaterialet är för att underlätta för dig att ta itu med ditt eget känsloätandet. Innehållet bygger på det vi går igenom i viktminskningsgrupperna.  Det finns övningar till varje avsnitt. Om du vill ha mer support, och prata mer om just din situation och hur du ska komma vidare, är du välkommen att kontakta mig/boka in  samtalstid. 

  

7:7 och överviktens isberg

LIKA VIKTIGT som att du vet hur du ska lägga upp en bra viktminskningsdiet är att du förändrar ditt känsloätande och dina känslomässiga orsaker till att stoppa i dig för mycket. Det är också viktigt att du blir medveten om hur omgivningen påverkar ditt ätande: din familj, vänner och ovänner, arbetskamrater, media, sociala nätverk och kommersiella krafter.

7:7®© är vetenskapligt utprovad och testad. Programmet innehåller de moment som enligt WHO och amerikanska hälsovårdsmyndigheten bör ingå i ett program för bestående viktminskning Du får tips om vardagsvanor som hjälper dig att övervinna ditt känsloätande, nå din önskevikt och behålla den. Birgitta Adolfsson har rättigheterna till programmet som du är välkommen att använda. Boka gärna tid med Birgitta för individuell konsultation och uppföljning. 

 

 Överviktens isberg

Allt som påverkar din vikt kan liknas vid ett isberg. Ovanför vattenytan hittar du det alla kan se, som vad du väger, hur mycket och vad du äter och hur mycket du rör dig. Under vattenytan hittar du det som inte syns, men som ändå påverkar ditt ätande. Där finns hunger och sug, andra människors betydelse för dina matvanor, din motivation och hur du fortsätter vara motiverad trots hinder och besvikelser på vägen, hur du tar dig upp på banan igen efter ett snedsteg, annonser som lockar dig med snabba lösningar på ditt viktproblem och mycket annat. I boken finns hela isberget med, både det som är ovanför och det som är under vattenytan.                 

                                        

Räkna realistiskt med att det kan ta tid tills du hittat dina nya vanor och känner dig trygg med dem. Med uthållighet och stöd så går det. Och det finns inga quick-fix eller genvägar.

Tillhör du dem som lär sig snabbt eller är du en av dem som får nöta? Jag tillhör dem som får nöta och nöta innan jag lyckas och lärt mig något nytt.  Men till slut har det blivit målgång för mig också.

 

Med självhjälpsprogrammet lyckas du både nå och behålla din målvikt.