Om 7:7

7:7 är en vetenskapligt utprovad behandling för hållbar viktminskning. Du garanteras  ½ - 1 kg viktminskning/vecka om du följer programmet. Du har hela tiden tillgång till personlig återkoppling.

 

Behandlingen berättigar till  friskvårdsersättning. 

Jag har patientförsäkring. 

 

Om du väljer individuell behandling startar vi med ett konsultativt möte då du berättar om ditt matmönster och jag rekommenderar fokusområden för behandlingen. Därefter arbetar vi både med pdt (psykodynamisk terapi) och kbt (kognitiv beteendeterapi) för att du ska lyckas med en hållbar viktminskning. Du har hemövningar mellan samtalen. Antalet träffar varierar beroende på behovet. Pris 1 100:-/samtal (+ moms).

 I gruppbehandlingen träffas vi tio gånger. Gruppen består av fem till åtta deltagare. Vi fokuserar ett tema vid varje träff. Vi har hemuppgifter mellan träffarna. Som kursbok har vi "VILSE I VIKTPUZZLET? 10 steg till en hållbar viktminskning". Pris 4500:- (+ moms) 

Genom viktminskningsgrupper på företag stimulerar medarbetare varandra till goda vanor och livsstilsförändring för ökat välbefinnande och bättre hälsa. Kontakta mig för mer info.

Jag föreläser och har workshops om att nå en varaktig viktminskning.